tisdag 24 mars 2009

Spelsystem eller informationssystem inte avgörande

Högskolorna lyfter in alltmer dataspelande i sina utbildningar, användning och konstruktion. Hoppas detta droppar neråt i utbildningshierarkin men även kan få omfatta tänkandet i lärarutbildningarna. Med den omfattande tillväxten i spelindustrin är det här också en viktig utveckling och om förutspåelsen besannas att spelindustrin går om musikbranschen är satsningarna rätt i tiden. Love Ekenberg, professor och prefekt på institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet och KTH säger:

De lär
sig framför allt att tänka strukturerat, vilket är viktigt i alla de här sammanhangen. Om man bygger upp ett spelsystem eller någon annan typ av informationssystem är egentligen av underordnad betydelse

Läs vidare hos IDG

Kanske även ett citat att slå i huvudet på bakåtsträvare inom informations- och biblioteksbransch?

Inga kommentarer: