onsdag 11 mars 2009

Avvaktande mot sociala nätverksforum


What remains facinating in our ability to observe the recreation of cultural norms whose existence in the physical world is largely assumed, repressed, or forgotten.
Tracy Mitrano

Mitrano pratar om integritet och frågor om att lämna ansvar för kommunikativa system utanför den aktuella institutionen.
I ovanstående citat frågar hon sig hur vi kan ändra uppfattningar om t ex integritet när det gäller sociala nätverksforum.

Hon är mycket kritisk till de killer apps (facebook och webcrawlers, Beacon som visar info för tredje part etc.) Det finns inte längre någon privat information och det är inget som berör oss. Så vad ska vi göra enligt författaren? Vi ska utbilda, koppla utbildningsinstutioners "higher education´s mission" till socialt nätverkande och initiativ på global nivå.

Kritiken mot de många samkörande sociala forumen och kommersiella annonsörer är absolut kladervärt. Men Mitranos artikel fortsätter med att skriva om självmord som kunnat undvikas med informationskompetens-utbildning. Där någonstans tappar hon min respekt men återtar den i sin kritik mot de transnationella bolagen.

Högre utbildningar måste, trots problemen, inse att facebook är här för att stanna menar skribenten och frågar retoriskt om högre lärosäten kommer använda sig av dess möjligheter. Men frågar hon sig sedan; är det möjligt att förlita sig på att bygga upp kommunikation och tjänster på kommersiella forum? Och hur fungerar det med privacy laws? Standarderna är för låga.

Surrounded by commercialism and its almost irresistable temptations, we must be careful not to sell our souls.

Uttalandet väcker genast resonans men en avvaktande attityd mot kommersiella nätverksforum får inte betyda att s k högre lärosäten slutar att utveckla goda kommunikationskanaler. Man behöver inte "sälja sig" till Facebook. Det går att bygga egna forum och wikis men vi får hoppas att Mitrano återkommer till det i en annan artikel.

Inga kommentarer: