lördag 21 mars 2009

World down syndrome day

I dag är det World down syndrome day och jag hoppas när jag stigit utanför dörren, besökt kulturhuset och biblioteket att fler än jag uppmärksammar dagen.

Läs gärna om vård och medicinsk historia/nutid av radikala personer som Karin Johannisson och Eva Kärfve. (De väcker frågor om dagens dogmer.) Vi är några årtionden ifrån de bilder som är svåra att ens förstå men genklangen av dem måste vi räkna med är påtagliga än i dag. Vi står inte på någonslags evolutionens högsta steg och har nått den vetenskapliga triumfens mål som man ibland får känslan av vid beskrivningar hur fint folkhemsstaten fixat allt och hur biologiska sanningar är just sanningar.

Sant i dag. I morgon kommer personer med downs syndrome kanske har blivit än mer integrerade och fördomarna färre.

Personer behöver inte omyndigförklaras i lagens mening för att bli just styrda och omhändertagna på ett sätt som omintetgör handlingskraft och fria val.

1 kommentar:

nmm sa...

Japp

Om du lovar att googla på dessa ord: eva kärfve + scientologikyrkan

Jag tycker du skall veta om detta, innan du sätter hela din tillit till någon, ok?