onsdag 4 mars 2009

Angående mitt piratmedlemskap

Eftersom jag tidigare diskuterat Pp:s politik och deklarerat mitt medlemskap i det aktuella partiet här på min blogg följer nu åter en personlig uppdatering.

I och med pågående och ökande mobilisering inför EU-valet väljer jag nu att avsäga mig mitt medlemskap i Piratpartiet och koncentrera min kraft på Miljöpartiets arbete där min ideologiska hemvist finns.

Piratpartiets åsikter om
*Kultur
*Patent
*gemensam kunskap
*fria informationsflöden

-kommer jag fortsätta att arbeta för.

9 kommentarer:

Rick Falkvinge (pp) sa...

Du är välkommen tillbaka när du vill!

Fram till den punkten vill jag påminna om att både Piratpartiet och Miljöpartiet tycker att det är helt okej att vara med i både det egna och andra partier samtidigt.

Jag kan inte prata om vad MP har för grund till det, men inom PP tycker vi det är positivt när idéer, tankar, reflektioner och kultur sprids mellan människor och organisationer. Det är till och med grunden för hela vår existens. :)

Stormhierta sa...

Vi hoppas du hjälper MP att driva fram starkare krav på integritet och kulturfokus och tack för att du varit med!

Vi ser fram emot att du återkommer :!)

Lina Z Y sa...

Stort tack för era svar. Jag vet att såväl mp som pp har en mycket öppen och sympatisk inställning till att vara multiorganiserad.

Nu vill jag dock börja arbeta mycket aktivt inför EU-valet och vill då inte ha på agendan att att stå för pp:s deltagande i den parlamentariska processen.

Anledningen till att jag gick med var ju att jag som informationsvetare förstår och håller med om era sakfrågor och resonemang.

Men jag vill att ni ska vara en folkrörelse och tills valet är över känns det fel att blanda ihop rollerna. Det var på grund av piratebay-rättegången som jag blev så extremt motiverad att hjälpa pp att jag genast gick med. Det var nog förhastat. Men jag önskar er som sagt allt gott.

Thomas Tvivlaren sa...

Så länge du jobbar för den typen av frågor så är det egalt vilket parti du tillhör. Piratpartiet är mig veterligen det enda parti som jobbar för att kunna avvecklas och göras umbärligt. Jag själv tror till dess att en prio på just dessa frågor av taktiska skäl tarvar en röst på Piratpartiet för att om möjligt få någon reell effekt. Det är för stor risk för kohandel och att andra frågor blir viktigare.

Hur som haver, keep fighting the good fight! Du har ju Brokep med dig dessutom. ;)

Lina Z Y sa...

Ja din kohandelstanke är ju helt riktig. Om pp blir/är en piska på etablissemangets röv är det ju alltid bra.

Jag tror många-liksom jag, tycker det här med ett parlamentariskt initiativ är jättesvårt att avväga.

Thomas Tvivlaren sa...

"Jag tror många-liksom jag, tycker det här med ett parlamentariskt initiativ är jättesvårt att avväga."

Absolut! Just därför är det ur ett demokratiskt perspektiv intressant att överväga även parlamentarisk reformation.

I ett antal år har jag propagerat för ett poängssystem istället för 1-person-1-röst. Man får istället en pott om exempelvis 10 poäng som kan fördelas precis hur som helst över alla partier. På så sätt skulle fokuspartier eller partier som driver speciellt viktiga frågor (för väljaren) kunna prioriteras. En annan tanke är att man på så sätt eventuellt skulle kunna råda bot på den politiska trianguleringens konsekvenser där alla etablerade partier dras mot mitten och partiideologier urholkas på ett för demokratin väldigt dåligt sätt (en förutsättning för en fungerande och levande demokrati är en så bred och mångfacetterad åsiktsspridning som möjligt).

Det finns även andra lösningar som är intressant.

Så som det parlamentariska systemet nu är utformat och så som politiken drivits praktiskt och teoritiskt av de etablerade partierna så går det alltmer mot ett system där man på något märkligt sätt redan anser sig vara nöjd med det system vi har och hellre strävar mot beslutsmässighet och förenklat genomförande istället för den demokratiska grundintentionen att möjliggöra för folket att göra sin röst hörd. Ett konkret exempel på detta är ju EU-medlemskapet som per definition dels förflyttar stora delar av makten till Bryssel, dels ökar klyftan mellan de förtroendevalda och väljarna.

Att tro att de etablerade partierna ska ändra på denna ordning är nog dock lika troligt som att musiken försvinner med skivbolagen...

[Sorry att jag svävade ut en aning och att blev en smula OT.]

Anders Wallner sa...

Härlig läsning! Hoppas du trivs bra i den gröna rörelsen!

Lina Z Y sa...

Thomas tvivlaren- jag förstår inte riktigt ditt förslag till reformering av det parlamentariska systemet...
Anders W: Antar att vi ses igen. Du var väl med på debatten Mazetti-fp:s kommunalråd-svensson-smith och jag själv om feminism inför riksdagsvalet? Var du dessutom på djurrätt-feminism-kvällen?
Hur som helst. Vi ses.

Thomas Tvivlaren sa...

@Lina: Ok, försöker igen. Som jag ser det så är ett av problemen med vårt parlamentariska system att det främjar de redan etablerade partierna. Nya partier väljs därför bort inte främst för att deras partiagenda och program är dåliga utan för att många människor resonerar "jag törs inte riskera att slänga bort min röst på ett parti som kanske inte kommer in i Riksdagen". Följaktligen röstar man istället på det etablerade parti som bäst triangulerar fram en liknande åsikt som det parti man egentligen sympatiserar med. I valrörelsen 2006 såg vi konkreta exempel på det i fildelningsfrågan då alla från Persson till Reinfeldt framstod som drivande av egna torrentsiter... Åtminstone om man ska tolka "vi kan inte jaga en hel ungdomsgeneration" som det då framstod. Hur det gick sedan vet vi alla. Hur somhelst, som en konsekvens av detta så lade mång på högerflanken sin röst på C vars "frihetstrojka" (Fegerley, Johansson, Linander) ställde sig på barrikaderna för den typ av frågor som ex Piratpartiet drev. I efterhande visade sig allt bara vara ordbajseri och maktkåthetens verktyg.

Med ett system där man ex kan rösta efter en prioriteringslista så slipper man riskera att "slänga bort sin röst".

Poängpotten skulle som redan beskrivits kunna vara ett motvärn mot den politiska trianguleringen, m.a.o. en väljare som tycker att S gått för långt åt höger skulle med en poängpott på 10 kunna lägga 5 på V och 5 på S. Likaledes skulle någon som har sin hemvist på vänstersidan men tycker Piratpartiets frågor är viktiga kunna markera detta genom att lägga 5 på S eller V och 5 på Pp... Givetvis kan poängen fördelas på annat sätt också där 1 poäng skulle kunna vara en markering om vartåt man önskar de man lägger restrerande 9 poäng borde ta.