söndag 15 mars 2009

Kapitalism kontra hoppfulla allmänna insatser

i dag är det konsumentdagen. Inte direkt lika engagerande som buy-nothing-day eller för den delen nyligen passerade åttonde mars .

"Konsumentorganisationen" vill ha förbud mot skräpmatsreklam eftersom var fjärde barn anses vara feta (enligt tidstypiska normer och kurvor som vi förhoppningsvis slipper någon gång det här århundradet. För visst är det bättre att lida psykiskt av fetmastigmat än relativa mått på fysisk ohälsa beroende av det vi enligt BMI kallar övervikt).

– Det händer för lite på frivillig väg och barnens hälsa måste komma först. Därför behövs ett förbjud som gäller radio, tv, internet, gåvor och användande av artister, seriefigurer och tävlingar, säger Jan Bertoft, generalsekretare. Skriver Råd och rön.

Börja med att ge alla barn möjlighet till en grundtrygghet samt bra skolmat. Sen kan vi tala om reklam... Den som redan i dag är reglerad i Sverige. Men Internet? Är Jan Bertofts idé att ringa runt till all världens transnationella bolag och fixa en bugg på "dåliga" sidor?

Eller är det ett tandlöst FN eller annan ickeexisterande världsomspännande organisation som skall köpa en väldig kvantitet spolarvätska och hälla i diverse avgörande servrar?

Puckla på föräldrar och fettoutpekare. Arbeta med alla barns hälsa utan att väga och mäta, normaliseringsindoktrinera.

Beträffande nätbaserad reklam känns det nästan roligt att läsa Bertofts ganska korkade/okunniga idé. Men egentligen speglar hans önskemål min käpphäst: Fler vuxna, organisationer och myndigheter på nätet. Nya webbplatser och mer deltagande på befintliga sociala forum.

Sedan kanske inte sockrade frukostflingor skrämmer så mycket längre.

1 kommentar:

Mikaela Mars sa...

"För visst är det bättre att lida psykiskt av fetmastigmat än relativa mått på fysisk ohälsa beroende av det vi enligt BMI kallar övervikt."

Jag håller helt och fullt med. Ett hläsoarbete bland barn och ungdomar kan inte vara fyrkantigt på vuxnas vis, inga ungar blir fria och starka av begränsande normer och prestationskrav.