torsdag 26 mars 2009

ACTA

På väg till debatten i Lund och har ägnat några minuter åt ACTA, det samarbetet är ju inte alls så omtalat som IPRED och FRA. Trots att förslaget och den konfederation som skapas kommer få mer långtgående effekter. USAs repressiva ideologi och angrepp på aktivister och långtgående lagstiftning kring Internetanvändning i offentliga möljöer gör ett framgångsrikt ACTA till ett mycket obehagligt scenario.

Inga kommentarer: