torsdag 12 mars 2009

Betala skatt och arbetsgivaravgifter för h**vete

I dag skriver IDG att "folk" är positiva till subvensioner av IT-tjänster, ungefär som ROT & RUT och allt vad man kallar det. Skura toaletter åt rika, bygga badrum åt andra välbeställda och nu; ja vadå? -
De typiska it-tjänster som nämns är ”installation och support på bredband, trådlösa nätverk eller säkerhetssystem”.

När tar det slut? Varför inte lägga alla dessa skatteavdrag som statsfinanserna sedan går miste om på låginkomsttagare? De som faktiskt har ett helvete att laga trasiga rör, gå till tandläkaren, hänga på vuxenlekplatsen facebook eller ha tid att skura toaletten efter att ha torkat röven och dammsugat golvet hos pensionärer (för pisslön).

Åt dem som har skall vara givet. IT-underhåll åt dem som redan har råd. Pigor till välbeställda som vill komma hem efter jobbet och sitta vid ett nyskurat soffbord till skillnad från människor i andra bostadsområden som städar deras skit och när de kommer hem:
; sin egen. En kopp kaffe vid tiosnåret när barnen somnat. Vilka skatteavdrag kommer dem till godo?

Mp visade på åttonde mars hur regeringens politik ger/gynnar män med 60% av de statliga satsningarna och reformerna. 40% till kvinnorna. Skilj dig aldrig. Föds aldrig in i arbetarklasshem där sjukdom eller arbetslöshet präglar vardagen.

Det är både klass och kön som spelar in i ett borgerligt helvetessystem. Försäkringskassan i luren när ena armen är ur funktion: Det har gått sex månader. Nu skall du prövas mot hela arbetsmarknaden, i hela Sverige. Eller; Vad gör du på din fritid? Du kan ju inte hålla på med hästar och lägga din energi där när fokus är att du ska tillbaka till arbetsmarknaden. (Ej retoriska exempel utan verkliga.)

Men om du sitter med den där årslönen på banken kommer du aldrig nära den panik som den s k social-grupp 3 lever i. Grattis!

Fortsätt begär billig hjälp med era sladdar och brandväggar, som att ni inte redan i dag fixar det.

Inga kommentarer: