onsdag 25 mars 2009

Solidariskt arbete med gemensamma skoluppgifter

30% av barnen i Skåne har egen bärbar dator berättar NSk:s nätupplaga. Med de resurserna hoppas man dels att skolorna tar vara på möjligheten att ge barnen hemuppgifter där de skall samarbeta med varandra för att nå resultat. Men för de 70% som inte har egen dator bör man också tänka ut strategier. Som jag tidigare skrivit om innebär det ett stort utanförskap att inte kunna delta på samma sociala forum som sina klasskamrater.

Med just bärbara datorer har ju skolan än större möjligheter att arbeta med IKT, med föräldrarnas tillstånd borde kidsen få ta med sina egna datorer så att de fåtaliga stationära maskinerna i skolan kan användas av dem som saknar dator.

Gemensamma portaler eller wikisar bygda av barnen själva där de frångår individuella läxor betyder lärande för ett liv i nätsamhället. Om vår käre skolminister får lite vett i skallen avskaffar han de nationella proven för alla yngre barn och inför lokala redovisningar av de olika skolämnena på nätet istället. Det gemensamma resultatet bör åtminstone fram till sjunde klass vara det som räknas. Därefter kanske vi med nuvarande system måste fortsätta plåga barnen med individuella betyg.

Inga kommentarer: