måndag 9 mars 2009

Webbutveckling & bibliotekarier

Nirak.net skriver att alla bibliotekariestudenter/informationsstudenter borde lära sig programering (via librarian by day). Programering börjar bli en nödvändig kunskap, åtminstone på en basal nivå. Skribenten har rätt i att det borde ingå i utbildningen men ännu viktigare borde vara att lägga in omfattande kurser i mer samhällsorienterad webbutveckling.

Framför allt är det viktigt att förstå begreppen och helheten. Att kunna förklara skillnaden på de externa och interna systemen. Hur man kan arbeta med publik webbservice utan djupare teknisk kunskap.

Lägg till ett år (inte för ABM-samarbete; det blir allmänt kulturtjafs på bekostnad av den specialisering vi behöver) som endast ägnas åt webbutveckling. Visst går utvecklingen fort och det vi lärt kan snabbt bli omodernt men å andra sidan- som generalister har vi en grund att stå på och kan ta ansvar för att hålla oss uppdaterade.

De få timmar med html-kod och arbete i dreamweaver med att bygga portaler vi hade på Bivil känns nästan lite pinsamt... I det arbete jag har nu och de diskussioner jag deltagit i har jag känt mig otroligt begränsad av att inte ha ett bredare nätspektra.

Ska vi alla på vår fritid läsa webbutveckling? Nej, låt arbetsgivarna betala och reformera utbildningen.

Inga kommentarer: