söndag 1 mars 2009

Upphovsrätt och akademin

I piratdebattens flöden kan det vara bra att diskutera den fria informationen och kunskapen utifrån vilket ansvar universitet och bibliotek knutna till dessa har för att sprida och tillgängliggöra forskningsresultat.

Peter McPherson menar i Educause review, (jan/feb 2009) att de frågor som diskuteras om Intellectual Property Rights ofta inte involverar politikers engagemang och handlingar för förändring och uppdatering. Orsaken skulle kunna vara, menar McPherson vidare, att juridikens specialisering gör att ett fåtal yrkesgrupper rör sig på dess arenor. För de offentliga beslutshavarna blir frågorna således alltför komplicerade. Kanske försöker de inte heller att agera på området, skriver artikelförfattaren.

Men författarens utgångspunkt är just universitetens uppgift och skyldighet att skapa och distribuera kunskap till samhället. De privata företagen må ha på sin agenda att skydda sina forskningsresultat och räkna vinning i form av ekonomiska resurser, men de offentliga lärosätena och liknande aktörer måste också gå samman, skapa gemensamma ståndpunkter och agera för rimliga upphovsrätts-villkor.

Inga kommentarer: