måndag 30 mars 2009

Nätverkssamhället och Castells med djup teoriSociologen Manuell Castells triologi är och var stor när han ringade in nätverkssamhället. Men när nu litteraturen har några år på nacken undrar jag varför de omfattande verken inte skapar anknytning till stora, övergripande samhällsvetenskapliga teorier. Vad hade hänt om Castell jämfört med Ulrich Becks Risksamhälle, gamla Émile Durkheims teori om samhället som organism eller ngn bok med teorier om nutida governance ?

Har jag rätt i att Castells beskriver men inte anknyter tillräckligt till beteendevtenskaplig tradition?

I The network society A cross-cultural perspective, i vilken Castells är redaktör och skribent är teorierna många och till sstor del väl användbara (trots att den är från 2004!).

Läs gärna kapitlen
The russian Network Society
The Internet in China
Narrowing the digital divide

Eller vänta på att jag dissikerar dem.

Inga kommentarer: