måndag 23 mars 2009

Om föregående bloggpost

Jag har bett bekanta att reagera på föregående blogginlägg. En av reaktionerna var att det är onödigt krångligt. Jag har nu läst det ett antal gånger och hoppas att ni som är intresserade av möten och integrering av fysiska och digitala rum ger inlägget en andra chans. Det handlar också om hur man begränsar, bygger murar och skapar makt med pengar, tankekonstruktioner och vad jag kallar nätets gated communities.

Begreppen embodiment och cyborg skall etableras som tankekonstruktioner och förändra vårt medvetande. Därefter är steget inte långt att nå en transparens, friktionslöshet och tyngdlöshet (förändrat förhållande till våra fysiska kroppar gm fler världar) mellan olika kommunikationsformer i digitala världar och det vi kallar IRL.

Hoppas jag tillfört något och hör gärna av er med positiva eller negativa reaktioner.

Själv är jag stolt över bloggposten även om texten mycket väl kan förbättras grammatiskt.

Inga kommentarer: