måndag 30 mars 2009

Förbjudna platser och upplevelser
Använder ni Nattens bibliotek av Alberto Manguel (Se även debatt i SvD)? Utan att vara bokfetischist kan den fungera för att ge alla de ord man kan behöva i ett mjukt samtal om bibliotek.

Biblioteket som minne

Biblioteket som ö

Biblioteket som överlevnad

biblioteket som hem

biblioteket som identitet

Biblioteket som maktJag förstår inte hur Manguel orkat samla all denna fakta och jag klarar inte att mig igenom den. Men här och där finns glimtar som lockar till alla former av känslor. jag ser boken som en samling dokument och som en kärleksförklaring som bör uppskattas... Trots att jag inte delar synen på bibliotek som rum med böcker även om där finns associerande dofter och rika resurser poesi och prosa.Kan ett bibliotek avspegla en mängd olika identiteter? (s. 277)

Greve Dracula har sitt herresäte i Transsylvanien. Det är hans /.../ världs navel, landskapet som livnär hans fantasi. /.../ Men vart Dracula än färdas står han inte ut med att vara helt skild från sitt hem. Böckerna på hans dammiga hylor skildrar hans urgamla historia; ingenting i andra bibliotek intresserar honom (s. 284).

Som jag sade nyss manar varje bibliotek med sin blotta existens fram sin förbjudna eller bortglömda dubbelgångare: ett osynligt men formidabelt bibliotek av de böcker som av konventionella skäl - kvalitet, ämne eller rentav omfång inte har ansetts böra leva vidare under just detta tak (s. 113).

Ändå lät bibliotekariens argusöga lura sig av många till synes oskyldiga titlar. I tystnaden som bröts av viskande samtalsfragment föll vissa böcker upp av sig själva /.../ Cortázars Los Premios vid det kapitel där en ung pojke förförs av en illasinnad sjöman. Hur dessa förbjudna texter letat sig in i vårt skrupulöst bevakade biliotek får vi aldrig klart för oss, och vi undrade hur länge det skulle dröja innan bibliotekarien upptäckte att årgång efter årgång av lättfördärvade elever fyllde i frånvaron på hyllorna genom att selektivt och mitt för näsan på honom läsa dessa skandalösa böcker (s. 110)


Inga kommentarer: