fredag 27 mars 2009

Forskning om sociala normer, juridik och fildelning

Rättssociologen Måns Svensson som från och med maj månad kommer att arbeta med projekt finansierat av KK-stiftelsen bloggar tillsammans med kollegor på Cybernormer.

Förutom forskning kring nätpoker kommer det fyraåriga projektet bl a att kretsa kring vilket socialt tryck unga känner/inte känner från omvärlden för att (inte) fildela. Redan nu säger Måns Svensson att frågan är oerhört intressant i jämförelse med andra juridiska lagar och sociala normer. I åldersgruppen 15-25 har man hittills sett att de tillfrågade inte känner något som helst socialt tryck att sluta med olaglig nedladdning.

Nu ska en massa niondeklassare få säga sitt till rättssociologerna vilket känns befriande med tanke på hur litet inflytande de omyndiga nätanvändarna har på frågor som rör stora delar av deras liv. Kanske är detta ett stort och avgörande argument för att sänka rösträttsåldern till 16 år och ta in ännu yngre individer som stöd-sakkunniga på departementen där kunskap om socialt nätverkande och fildelningens plats i ett gemensamt samspel är ett måste.... Hum, bra idé, jag ska motionera om det.

Debatten handlade igår om den kedja eller de kretslopp som det juridiska skapandet ingår i. Normer, principer och sociala kontrakt till grund för lagar. Eller? Det var här jag kände mig vilsen i den teoretiska diskussionen. För mig brukar samtalet kretsa kring hur nätkulturer ser ut, hur yttrandefriheten begränsas av kommersialismen och lagstiftande inte är verklighetsförankrat. Akademiska diskussioner om juridik i sig fattar jag noll om.

Jag vill inte gärna bygga på ett förenklat samtal om generationsmotsättningar men med Måns Svensson i panelen var det lätt att fall in i just detta: Fyrtiotalisterna som behållt makten, 60-talisterna som hade sin revolt och nu en ungdomsgeneration som kunnat leva ett liv som föräldrar fattat noll av. Återigen; det här är på ett plan sant...

KK-stiftelsen tar ett mycket stort ansvar för forskningen kring unga nätkulturer och alla dessa asteroider som kretsar kring den världen. Deras handlande och orädda sätt att dela ut forskningsmedel ger en del positiv anda inför framtiden. Det kan vi behöva som motkraft till de negativa, bakåtsträvande grupper som ser ut att stärka sina positioner; mot socialt nätverkande, nätkulturer och för juridiska regleringar som saknar stöd hos användarna.

Hur kan vi stödja denna positiva anda? Vi kan följa och kommentera deras bloggar, uppmärksamma och intressera oss för forskningens framskridande.

Hoppas kunna återkomma till såväl KK-stiftelsen med fler positiva rapporter och samtidigt försöka skaffa information om hur ACTA-samarbetet framskrider, i de förhandlingarna tror jag en stor del av vår nätframtid balanserar just nu.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller med dig om att det blir för enkelt att tala om de problem som har uppstått vad gäller klyftor mellan rättsliga normer och sociala normer på Internet i termer av generationsklyftor. Kanske lade jag för stor tyngdpunkt på den aspekten under vår debatt. Samtidigt är det ett reellt samhällsproblem att unga människors respekt för rättsstaten och demokratin riskerar att ta stryk när den formella makten agerar så okänsligt som den gör i förhållande till de framväxande nätkulturerna.

I dag kan man läsa i media att Internet-trafiken har gått ner med 30 procent i Sverige som ett resultat av att IPRED-lagen har trätt i kraft. Dessutom beskrivs nedgången som en stor framgång. Det säger en del om hur konstig diskussionen har blivit.

Måns Svensson

Lina Z Y sa...

Jag håller helt med dig. Det är galet galet galet! Är det papperstidningsnostalgiker som håller i alla pennor?