tisdag 17 mars 2009

inledning och folketingspolitiker

Till en början känns det nu som att detta är en konferens om säkerhet och problem. Arrangörerna säger sig inte vilja skrämma. Utan tala om psykologi och barns beteende. Men ändå är inledningen en "säkerhets"- inledning om barn på nätet. Att Elza Dunkels inte hade möjlighet att komma är synd. Hon kan i alla fall på ett lugnt och ganska icke-konfrontativt sätt tala om unga och säkerhet utifrån deras perspektiv. Skall nu komma ihåg att klämma in hennes teori i min föreläsning.

Säkerhet- fortfarande ett tecken i tiden, i Norge och i Sverige. Längre har vi inte kommit.
Ansvariga hänvisar till sajten Blisikker.net som jag ännu inte hunnit titta på samt berättar hur de arbetat med säkerhet i skolor.
Även Hackcon.org är relaterat till detta nätverk som har ansvar för konferensen.

................

Nu talar Trine Skei Grande "fra Venstre. Hun er medlem av Familie og kulturkomiteen."

En liten värld när hon växte upp.

Titeln i dagens Avisen är viktig menar hon och visar en rubrik om övervakning och skola. Folktingspolitikern är öppen för de olika ytterligheterna i diskussionen- gissar jag. Hon talar i alla fall om generationsmöten.

Däremot menar hon att vi har fel syn på personlig information. Det finns ingen gräns för hur man kan se alla annans information. Detta är vad vi lär våra barn när vi inte talar om det..

De sociala mediernas möjligheterna fantastiska konstaterar hon. Nu behöver vi använda dessa och se till att det finns föräldraansvar och vuxna på sociala forum.

den typ av kom som utvecklas allt mer. bringer generationerna mer samman eftersom man kommunicerar tillsammans.

T o m anonymitet accepteras av folketingspolitikern. Det är inget att vara rädd för- lär unga att använda det ansvarsfullt!

Inga kommentarer: