måndag 23 mars 2009

"Social software... someones petproject?"

Hur många biblioteksbloggar saknar syre? Har de något formulerat syfte, en plan innan sitt lanserande? Var ett par positiva i början men det slutade med att vara en persons ansvar? Har ditt bibliotek nått insikten att den sociala webben och bibliotekets 2.0-arbete är viktigt för verksamhetens utveckling? Finns några ord om detta i er biblioteksplan? Är du själv en entusiast men använder kafferasten och andra korta avbrott till att bygga på 2.0-strategin?

Meredith´s presentations har just nu en föreläsning med en slide som sätter fingret på hur orsakerna till att den icke-existerande integreringen av bibliotek 2.0 kan se ut:

*Use of social software is not seen as furthering the library´s mission
*Social software is treated as someones petproject
*Social software is not planned for strategically
like other technologies
*Ones the newness wears off, people are less motivated to contribute
*Staff are not given time to work on social software

Inga kommentarer: