tisdag 22 april 2008

Utan fysisk kropp i web 2.0- yes, pleaseImaging, keyboarding, and posting identities: Young people and new media technologies (pdf) av Weber & Mitchell (2008) menar att identiteten aldrig kan frikopplas från den fysiska kroppen. De ger exempel på hur bilder och andra uttryck i olika mediaformer alltid speglar det fysiska jaget. personligheten kan ständigt förändras i samspel men grunden går inte att tänka bort. De kritiserar teoretiker som beskriver identitetsbildning och nätkommunikation "embodied".

I många sammanhang diskuteras möjligheten att överbrygga klass, kön, funktionshinder, ålder etc genom nätanvändning. Vi kan överbrygga fysiska hinder och skapa rika alternativa världar digitalt. Second life är ju bara en tafflig trevande början...
Likt karaktärer i Gibsons böcker (även blogg) eller i filmen Matrix är det möjligt att tänka bort kroppen från medvetandet och genom kulturell inspiration tänka sig att man tankar upp hela sig själv på nätet... Inte fasen behövs kroppen. Har ni läst "En levande själ" av PC Jersild? Medvetandet är allt.

Brain-computer-interface är ju redan i dag realitet! Du kan ha en hjälm på huvudet och styra vad som helst. Varför måste du då ha kroppen? Brain-computer-interface teknologin kommer ju helt klart göra det möjligt för oss att leva med hela vårt medvetande på nätet utan våra fysiska kroppar (i vägen)!

Weber & Mitchell skriver "theorists may ignore the role of actual bodies in both individual and collective identities /.../ young people most certainly understand that identity is allways embodied". Hade det varit skolsköterskan eller kuratorn på en gymnasieskola som påstod detta hade jag bara nickat... Men Sandra Weber är stor i diskussionen om unga, nätkulturer och lärande. Att hon inte kan tänka bort kroppen när det kommer till nätbaserade relationer känns nästan tragiskt.

Troligen är författarnas avsikt att beskriva webbanvändning som ännu ett publicisitiskt forum där man ger uttryck för sin identitet med bilder och text. Därmed hamnar man bredvid 2.0-diskussionen och kan stanna i det fysiska rummets klippande och klistrande i såväl papper som cartoon-dolls på nätet...

Problemet är dikotomin verklig-overklig, IRL-nätet. Det fysiska mot tanken. Formen framför upplevelsen. In real life - vad är då nätliven? Något annat än "riktigt" liv.

1 kommentar:

Lina Zoe Ydrefelt sa...

Nu säger min man att jag inte fatat vad disembodied betyder. Om någon vill vara till hjälp, var så goda!