lördag 5 april 2008

Till bibliosarna i Vellinge, with love

Read this doc on Scribd: Vellinge 3
Vellinge 3/4 Lina Ydrefelt ati r ok -m Informa tions Infosamhälle De hälle Flöden - Sam Kunskapssamhälle Nätverksamhälle - Media Digital kompetens Förändrade Utbildningsvillkor ¤ Sändare - Mottagare ¤ Interaktivitet Barnkonventionen Informationsförmedling Kunskap Läsfrämjande Oberoende Bromölla Sociala Forum Informationskompetens Kreativitet Interaktiv på egen plats? • Widgets • Applikationer • Låga kostnader • Gemensamt skapande Samarbete Kognitiva förmågor Spel & Sociala nätverk Demokrati ¤ WOW, Counterstrike Socialt Psykosocialt Onlinestrategi Communitystrategi Långvariga relationer -Uppsökan de -Samarbet e -Relevant -Överbryggande Elsa Dunkels BRIS NETSCAN MEDIERÅDET

Inga kommentarer: