söndag 6 april 2008

Powerpoint - trist och statiskt

Beträffande min Vellinge-föreläsning (nedan) samt min föreläsning inom Mars express så känner jag mig träffad av Orbiters diskussion om tråkiga powerpoint-presentationer... Jag behöver hitta sätt att frigöra mig från färdiga presentationer... Och minns nostalgiskt mig som en mycket bättre föreläsare då whiteboard fortfarande gällde på högskolan i Kristianstad. Då blev det naturligt att forma föreläsningarna (om genus i sociologisk teori och metod) tillsammans med åhörarna/deltagarna samt efterhand fylla på, förändra och frångå manus... Orbiter föreslår roligare verktyg än powerpoint och jag lovar att använda tipsen.

Inga kommentarer: