fredag 18 april 2008

UNESCOS IL-rapport svag om barn & stark om globalism


Information literacy weblog av Sheila Webber gör mig uppmärksam på att en ny rapport från UNESCO sammanställts vilken försöker inringa möjligheten att mäta informationskompetens på ett "effektivt" och uppnåbart sett. Efter en tågresa med århundradets trevligaste tågvärd och ganska engagerad läsning tänker jag både bu & bä. Man är noga med att understryka att digitala klyftor både ifråga om access och knowledge/skills gäller alla länder i världen. För en gångs skull kan vi inte stanna i nord/syd-tänkande (eller för den delen att fortsätta prata om informations-infrastrukturer när så stor del av klyftorna handlar om användning och kunskap - inte bara möjlig access ). Man pekar också på att informationskompetens är viktig för stater att kunna mäta hos sina respektive befolkningar för att bedöma om de har möjlighet att aktivt delta i sociala och politiska processer. För att nå upp till milleniemålen behöver informationskompetensen öka och därmed ohälsa och arbetslöshet minska. Det är stora frågor rapporten handskas med således. Synd att den trots sitt goda uppsåt och sin kärlek till bibliotekarier och lärare (!) hakar upp sig på effektivitet och målorientering.

Miljöpartister brukar ju säga att grunden i livet inte måste vara lönearbete... Vi kan hitta på andra sätt att organisera världen på. Precis samma sak tänker jag om UNESCO-rapporten. Information literacy måste inte bara handla om att
-upptäcka infobehov
-Lokalisera och bedöma kvaliteten hos infon
-spara och återvinna info
-göra effektiv och etisk användning av info
-applicera infon för att skapa och kommunicera kunskap
(min översättning. Se t ex sid 7 i rapporten)

UNESCO hade lika väl kunnat skriva att infokompetens är viktigt för att människor skall kunna mötas och överbrygga konstruerade gränser och agera antidiskriminerande. Dessutom är informationskompetens en del av vad som gör oss förmögna att skapa nya kulturupplevelser och starta politiska processer. Men kanske menar man att detta ingår i ovanstående kriterier?

En svaghet är att rapporten är så noga med att understryka vuxen-perspektivet... Infokompetens handlar om att vuxna skall kunna leva upp till sina "mål" inom utbildning och personliga intressen. Modeordet för dagen verkar vara "effektiv":

IL/infokompetens är typ "...an integrated set of skills which adults need to be effective in all aspects of their lives" (s 7, rapporten finns i fulltext här)

Frågan är om det inte är tvärtom; att barnen behöver infokompetens mer än vuxna för att veta hur de kan göra sina röster hörda, förändra sin situation, söka hjälp eller helt enkelt skapa, agera och reagera kulturellt och politiskt. Informationskompetens betyder empowerment och därmed är det missgynnade grupper som bör stå i fokus.

Till sist en härlig mening som gör bibliotekariekompetensen till stjärnan på den globala himlen:
IL behövs för att "participate in a knowledge society" och vilka kan agera ledsagare och kompass i info och kunskapssamhället? Vilka kan utbilda och utveckla informationssystem (kunskapsorganisera traditionellt och i linje med en 2.0-kompetens)???
Be(come) a proud librarian!

Inga kommentarer: