lördag 26 april 2008

COPA i nytt ljus?

Kathryn C. Montgomery som grundade center for media education (nu har verksamheten flyttats från non-profit fältet till universitetsvärlden, därav statisk sida) och var aktiv lobbyist i Washington angående regleringar, kommersialism och nätanvändning har nu samlat sina erfarenheter i en bok; Generation digital, Politics, commerce and childhood in the age of the Internet (amazon, MIT press).

Slående i denna läsning är vilken stor makt de kommersiella aktörerna har haft och hur få lobbyistiska insatser som faktiskt riktats från NGOs. Montgomery verkar vara förespråkare för den diskutabla COPA (children online protection act) - en lagstiftning som sågats av de flesta biblioteks- och informationsvetare. Men i hennes resonerande text förstår man hur COPA också kan ses som en reaktion på medie och kommunikationsföretagens växande inflytande (inte bara som censur, reglering, stereotypisering av barns behov...).

Inga kommentarer: