onsdag 2 april 2008

Offline

Läs gärna dagens Kristianstadsbladet där du kan få en helhetsbild av det snurriga händelseförloppet i Bromölla. Journalisten Roger Bing har lagt ner tid på att hänga med i alla svängar och fastnar därför inte i de förenklingar som många med invändningar gjort. Att vi började vår verksamhet på MySpace berodde helt enkelt på att det är det största forumet och välfyllt av kulturutövare och bibliotek. På några veckor kunde vi börja nätverka med amerikanska bibliotek om till exempel hur de byggde upp sin ungdomsverksamhet. Således var det inget snobberi som gjorde att vi inte först etablerade oss på Bilddagboken eller Lunarstorm, två forum som är populära i Bromölla.
Men om dagens Kristianstadsblad var god läsning måste jag säga att förväntningarna på morgondagen är än större. Då intervjuas Elza Dunkels, forskare vid Umeå universitet, om beslutet. I dagsläget är ED en nyanserad men bestämd röst som lyckas bryta igenom en hel del av de förenklade resonemang som nätanvändning ger upphov till. Elsa Dunkels beskriver t ex hur barns motståndsstrategier på nätet inte uppmärksammas av "vuxenvärlden", (läs mer i Bridging the distance).
Moralpanik är ett starkt ord, men i somliga fall har skolor, media och enskilda vuxna agerat på ett sätt som kan beskrivas med det begreppet. I flera studier fastslår man att moralpanik faktiskt föreligger i diskussionen om barns nätanvändning men jag föredrar att se helheter och positiva förändringar för att vi inte ska fastna i ett skyttegravskrig men ständiga förenklingar (minns WOW-diskussionen här i Sverige och den internationella hysterin kring s k grooming),

Diskussioner kring Bromölla kommuns och andra aktörers förhållande till web 2.0 lär fortsätta. Tills stormen mojnat föreslår jag att vi som bibliotekarier fortsätter använda interaktiva verktyg och uppmuntrar t ex lärare att göra samma sak. (Andra kommunala aktörer i t ex Bromölla gör just det som biblioteket inte får... Så om ens tilltag inte väcker uppmärksamhet så är det väl vettigt att i denna tid ägna sig åt civil olydnad för att kunna utföra sitt jobb på ett vettigt sätt?)För att kunna föreslå bra "fria" webbverktyg för skolanvändning och bloggar se t ex Web 2.0, New tools new schools... Sen finns det säkert någon bra webbaserad guide men nu är mitt tåg framme i Bromölla... Så den jakten påbörjar jag senare.

Inga kommentarer: