måndag 21 april 2008

Gräva guld och ibland hitta

Ibland gräver man på webben och hittar guld.
Här finns mycket av de frågor vi ställer om web 2.0, kön, etnicitet, identitet och digitala klyftor i fri e-bok:
Learning, race and ethnicity, youth and digital media

Inga kommentarer: