måndag 7 april 2008

Demokrati och IKT

Frågorna om de demokratiska "vinsterna" och problemen (maktkoncentration och censur t ex) med IKT borde ha varit många. En avhandling läggs fram på Örebro universitet vilken verkar tillföra en del. Finns (ännu inte) i fulltext på nätet men här är abstract till Designing for Democrazy, End-user Participation in the Construction of political ICT av Mikael Norén.

Inga kommentarer: