måndag 7 april 2008

Bibliotek, allmäningar och sponsring

När jag gick på gymnasiet i Gislaved var jag ständigt provocerad av varumärkesplacering, montrar med reklam och inbjudna företag som fick fritt spelrum. I kafeterian kunde Pepsi stå och langa ut gratis multinationell koffein-socker-kulör-skit till alla samtidigt som vi befann oss på en plats som borde stå för oberoende, skiftande perspektiv och problematisering.

Länge var jag hårt präglad av Naomi Kleins No logo, där det noggrannt beskrivs hur bit efter bit av vår offentliga ytor blir privat ägda och omöjliga att driva opinionsarbete på. Tydligt var det då EU-kampanjen var i gång och köpcentran upplät sina lokaler till Jippon för Ja-sidan. Samtidigt var det inte självklart att andra aktörer skulle få dela flygblad eller hålla manifestationer i anslutning till lokalerna.

Miljöförbundet Jordens vänner kallar det gemensamt ägda för "allmänningar" som vi bör slå vakt om. Det skall finnas ytor där alla är välkomna oavsett ekonomisk styrkeposition och där det är självklart med opinionsbildande verksamhet...

Vi blir så vana att alltid betala och konsumera för att befinna oss på platser och evenemang att det är lätt att glömma värdet av en fri gemensam sektor. På sätt och vis är väl folkbiblioteken med sitt uppdrag att finnas till för alla och stärka vårt demokratiska samhälle själva sinnebilden för Naomi Kleins budskap.

Samtidigt råder en krass verklighet med nyliberala vindar och hård ekonomisk verksamhet för biblioteksverksamheten. Många inom vår bransch trollar med knäna för att vara allt för alla trots minskade anslag... Men det finns ju någon slags gräns.

Trots min kärlek till den gemensamt ägda sektorn som en fristående oberoende verksamhet så sitter jag nu och letar information om sponsring och bibliotek. Det hade varit jättekul att få utveckla ett ungdomsbibliotek på en ort som har ett stort behov av mötesplatser, kulturella upplevelser och informationsstöd för unga. Därför biter jag i det sura äpplet och undersöker andra biblioteks förhållningssätt till sponsring samt kollar vilka företag som kan vara aktuella att kontakta.

Jag vet att Malmö stadsbibliotek försökt samverka med näringslivet och att det finns skolbibliotek som framgångsrikt sökt sponsorer för att lyfta sin verksamhet...

Nu hoppas jag att lokala företag och kanske några större aktörer skall vara intreserade av att synas på Bromölla bibliotek.

Inga kommentarer: