söndag 22 februari 2009

Bibliotekssystem och stora elefanter

Jag började blogga lite grann om bibliotekssystem eftersom jag tittar lite på det i o m mitt utredningsuppdrag. Jag fick svar från Teknikhuset som tyckte min kritik inte var befogad. Deras svar publicerade jag här på bloggen utan kommentarer.

Det kan ju ifrågasättas men jag tänkte att ni eventuella bloggläsare själva kunde reflektera över vad Teknikhusets VD skrivit och sätta in det i en kontext. I biblioteksvärlden är vi ju alla intresserade av utvecklingen i de här frågorna så jag tror knappast vi behöver oroa oss för att folk sitter och drar åt sig Teknikhusets ord som svampar. Nu har även Axiell hört av sig, vilket är intressant för diskussionen.

Här är deras version av läget:

En blogg är oftast personliga reflektioner. Bloggläsaren vet att du ena dagen kan uppskatta din cykel över allt annat för att nästa kräkas över denna helvetesmaskin. Det är en slags ”kontext” de flesta bloggare skriver i. Du har valt att skapa en blogg som reflekterar högst personligt över ditt yrkesliv och som uppenbarligen är läst av många. Alla rätt.

(Javisst, jag hatar cyklar ena dagen och älskar dem andra beroende på hur välfungerande de är eller vad de gör bra eller dåligt. kräkas.... helvetesmaskin... Det får stå för skribenten själv.)

En konkurrent (och samarbetspartner) till oss väljer att skriva till dig och du väljer att publicera det som ett inlägg. Inga problem i det heller. Nu är detta inlägg en helt oförblommerad hyllning till den egna verksamheten skriven som en reklampamflett (om ett sådant djur finnes). Vi som företag skrivs brutalt ner i det entusiastiska hyllandet av den egna inställningen. Jag skulle vilja lyfta fram några nyanser.

Biblioteksystemleverantörer har traditionellt i samråd med biblioteksamfundet arbetat med API och standards. Detta för att man inom biblioteksvärlden har den underbara inställningen att man skall samarbeta över kommun och nationsgränser. Ännu underbarare är att detta är ett accepterat ”paradigm” av omvärlden. Vidare har man arbetat med dessa standards för att effektivisera verksamheten.

Naturligtvis finns det mer att göra, mer att förfina, ändra osv men mycket har etablerats på vägen; MARC, Dublin Core, OAI, Z39.50, ISO ILL 10160/61, Z39.70, Z39.83 NCIP, ISO 2709, EDI i olika former. Bibliotekssystemleverantörer har nu börjat leverera webbapplikationer i ”2.0”-andan. Det rör sig om tre områden som förbättras (mer eller mindre, det skiljer)1. Sökgränssnittet (relevans, fasetter, 0-träffhantering, ”FRBR”)

2. Användaren är om användaren vill en del av kommunikationen, lösningen (Det är häl bl a du Lina bidrar till att sprida och höja diskussionen, stå på!)

3. Lösningarana skall kunna användas för såväl push som pull teknologi (t ex i ”mashups”) Om leverantören är seriös på den tredje punkten öppnar man för andra leverantörer att rycka in på marknaden ”webbapplikationer för bibliotekssystem”. Det är detta som har hänt i Sverige.

Vi skapade öppna API:n på kundförfrågan för att deras leverantör av ett kommersiellt proprietärt CMS skulle kunna bygga sina lösningar på dessa. Det är samma leverantör vars brev du publicerade. Vi har valt ett open source webbproduktionsverkty (CMS) som bas för vår webbapplikation. Vi bygger dessutom på standards för detta open source verktyg vilket i förlängningen kommer att göra det enklare att migrera till annat CMS om så önskas. Kunden kopierar, ersätter, delar med sig helt fritt i den här miljön. Vi supporterar det som avtalas. För att undika ”solitära” lösningar har vi valt att gå vidare med de API:er vi konstruerat. Vi lanserar nu ett API som kan arbeta mot vilket system som, våra eller andras. Dessutom samtidigt om man så önskar i olika samarbetsprojekt. För att befrämja samarbete och kommunikation mellan såväl bibliotekarier som användare har vi valt att från början bygga en teknisk lösning som underlättar utbyte, samlar och distribuerar. En användares kommentar kan om så önskas ses i hela bibliotekssverige. Likaså en bibliotekaries artikel. Vi samarbetar gärna med Kulturrådet i Sverige, Bibliotekstyrelsen i Danmark osv (kontakter tagna) för att finna landsomfattande lösningar för utbyte. Ibland har vi stannat upp stund för länge när vi velat vänta in intryck för ökad fördjupning och förståelse. Därför är det så bra med den typen av lösningar som är beskriven ovan. Om leverantören inte har en paketerad hyllösning, finn en lösning på nätet, programmera själv, hyr en konsult. Eller hyr oss.

Ja, nu hyrdes ju jag och kanske är det den utvecklingen vi kommer se i framtiden- att små aktörer, fotfolk, undersöker vilka behov en region har och sedan överlåter till dem att välja. Om detta blir utvecklingen tror jag Open Source kommer att bli valet och danska initiativ vara förebilden.

Mina övriga analyser kommer att gå direkt till Regionbibliotek Kalmar eftersom de betalar min lön. Således kommer de inte min blogg till godo. Men fortsätt ni andra! Kommentera Axiell och Teknikhuset på era bloggar, på vårt Ning etc.

2 kommentarer:

BUZ sa...

Lina skriver att Axiell hört av sig. Det är nu jag, Boris Zetterlund (som arbetar på Axiell) som hört av sig.

Lollinonna sa...

tack för klargörandet.