tisdag 17 februari 2009

Btj:s 2.0-bok kommer bli ett fiasko, tyvärr!


2.0-boken som många av oss kommunicerade kring och ville ha som fri digital resurs utmynnar nu i en form av gammelmedia. Btj väljer att översätta en finsk 2.0-översikt, läs mer här.


Hur rädda btj än är om sin ekonomi tycker jag i alla fall det är mycket tragiskt att inte svenska 2.0-aktörer (slutligen) inte involverades i ett gemensamt projekt kring en sådan här bok.


Här och här finner ni de första, enkla, idéerna kring en 2.0-bok som jag skickade till kontakten på btj. Den är redan out of date vilket visar på btj:s misstag att översätta en befintlig bok. Den fördröjning detta innebär betyder att det inte är vad vi behöver exakt här och nu som redovisas.


Härmed inte sagt att finländska forskare och prakitiker inte är bra på 2.0-området. Kritiken är riktad mot btj, inte författarna eller andra 2.0-aktörer.


Nu undrar ni varför jag överhuvudtaget engagerat mig i en fysisk 2.0-bok när det finns så mycket bättre former för kunskapsutbyte. En fritt publicerad bok med vidhängande wiki där varje detalj kan diskuteras och ändras känns ju som den naturliga vägen.


Men på folkbiblioteken i dag har vi ännu inte den traditionen. Massmail är den ständiga, förödande, kommunikationsformen och man blir lika ledsen varje gång någon hävdat att de inte fått viktig information (jag gjorde t ex en personalblogg med bildspel som min chef sedan hävdade att hon inte hade kännedom om. Med en annan form av kommunikation hade detta aldrig hänt.)


Fysisk litteratur med många månader på nacken mellan skrivandet, publiceringen och tillgängliggörandet fungerar inte om det handlar om sociala webben.


Btj stoppar åter skägget i brevlådan vilket är jättetråkigt. Så många litar fortfarande till denna aktörs tjänster och kommer att välja deras 2.0-bok som sin förkovring.


Ja, jag tror en fysisk bok behövs p g a traditionalismen på våra bibliotek - men att inte knyta den till svensk kontext eller nätresurser, det är bara korkat.

4 kommentarer:

anna-stina sa...

Jag tycker att ditt upplägg för en bok verkar vara precis på pricken, du tror inte att du skulle kunna ge ut boken via någon annan kanal?

Det är nog väldigt svårt med böcker generellt på ett område som förändras hastigt, men grundfrågorna består ju ändå, dvs hur vi behöver förändra vår verksamhet och fokus, samtidigt som tekniken utvecklas.

Som du, tror jag ändå att en bok har möjlighet att få större spridning i branschen än något som inte är i pappersformat.

Och det där med massmejl... say no more :-)

Lina Z Y sa...

Jag tror nog inte marknaden för bibliotek 2.0-böcker är särskilt stor. Vi som mailade om saken borde skrivit en själva och lagt ut på lämpligt sätt, förslagsvis utifrån svensk kontext men på engelska. Det rann ju dock ut i sanden. Jag tror de flesta 2.0-are har bra jobb med mycket att göra. Eller?

Gunilla sa...

Hej! Vill gärna klargöra att ovannämnda bok inte är en översättning utan skrivs som bäst både på svenska och finska.

Och hoppas den hittar sin läsekrets både i Sverige och Finland :)

Projektgruppen Library 2.0 - a new participatory context / ÅA

Lina Z Y sa...

Det låter mycket bra. Men är det då bara högskolefolk som skriver? Jag har inte hört ett knyst här i bloggosfären om att 2.0-superjobbare deltar i det här projektet. Finns praktikerna i den svenska delen?