söndag 22 februari 2009

Om biblioteksbloggen igen

Okej. Nu är jag ännu mer bekymrad. Det finns 15 skribenter på Biblioteksbloggen. Anna-Stina, redaktör, berättar på Orbiter att antalet sidvisningar är typ 172.

172/15 bloggskribenter. Typ 11 visningar per bloggare.

Vi hade ju en lång diskussion under Vår bloggosfär mår bättre där jag ifrågasatte Biblioteksbloggens upplägg.

Exempel på svar jag fick:

Anna:
Kanske finns det också de som skulle vilja ta del av vårt resonemang kring referensarbete, kompletterande medieförsörjning och kompetensutveckling. Frågan är om det låter sig göras som ett samarbete mellan de fyra organisationer som nu samsas om att skriva inlägg i bloggen.

Anna-Stina:
Du ska veta att den som skrivit just det inlägg som du citerar är en av dem som har gjort mest för att utbilda biblioteksfolk i 2.0 och digitala tjänster, samt utveckla sådana tjänster, i kanske hela Sverige.

Krister:
Vi har under årens lopp diskuterat om våra inlägg är i tråkigaste laget och om vi ska tycka mer i våra inlägg. Vi har dock fortsatt på den inslagna vägen och det beror på att de kontakter vi har med våra läsare är att det är denna typ av information man vill ha

Anna-Stina:
Bloggen faller i det sammanhanget lite tillbaka, vilket kanske inte heller är så ovanligt med bloggar som varit igång en längre tid. Man skulle ju kunna fundera på valet rycka upp eller lägga ner, men nedläggning skulle inte kunna ske utan en rejäl undersökning av hur målgruppen uppfattar bloggen. Vi får ändå ganska ofta positiv respons på bloggen fortfarande

Varför diskuterar ni inte att läget faktiskt är katastrofalt? Att min kritik var väldigt befogad? Det finns ingen som helst orsak att vara 15 personer är engagerade i en tjänst som har väldigt lite att tillföra biblioteksdebatten eller det referensarbete som ni hade önskat hjälpa till med. Detta oavsett om ni får respons, är 2.0-utbildare etc.

Inga kommentarer: