söndag 1 februari 2009

Tonårsföräldrar- liberation!

Vi var ju barn när vi fick barn, de snäva ramarna kring föräldraskap i västvärlden betyder diskriminering och svåra livsförhållanden för unga föräldrar. Citatet "barn föder barn" dyker upp gång på gång och understödjer diskursen om ansvarslöshet och överskridna normer.

I min (slarviga) kandidatuppsats Livet är inget schema, om att kunna vara tonåring och mamma kan du läsa om hur inskränkta och fördomsfulla yttranden och bemötande påverkar ett par mammor i Malmö.

Inga kommentarer: