måndag 16 februari 2009

Från bloggen Tidsvågen

I nya vågen 090210 diskuterades The Pirate Bay utifrån perspektivet “folkbibliotek” , en spännande och givande vinkling. Medverkade gjorde bl.a. Lina Ydrefeldt, som hade intressanta ingångar kring folkbildning och kunskapssamhälle. Bl.a. såg Lina en möjlighet med chatfunktion till TPB för att bli en verklig folkbildningstjänst. Att alltså tänka utveckling och möjligheter istället för stopp och förbud.
Skriver bloggaren på Tidvågen
Det känns fantastiskt roligt att folkbiblioteksfunktioner kopplas till fildelning, oavsett vad man tycker om TPB, ha ha, inte det TPB som ni först tänker på. Jag kommer inte över den här ironin i att tjänsterna heter samma sak och på sätt och vis har samma funktion: Att tillgängliggöra viktigt material.

Inga kommentarer: