lördag 7 februari 2009

"Brukerne vil organisere verden selv", Ståsted 2.0 (igen)

Att organisera världen själv: Är det inte ett utmärkt sätt att åskådliggöra hur kunskapsorganisationen 2.0 för användare närmare sin egen och vår delade informationsvärld?

Brukerne vil organisere verden selv menar Jon Hoem från Mediecentret, Bergen högskolan. Biblioteken har/kan ha mycket aktiva brukare och det gör sociala medier mycket lämpliga. Jon Hoem börjar hos Dewey som tog sin PhD 1884. Är detta system relevant i dag? Han ger inget svar på frågan men kontrasten till den metadata han visar behövs i dagsläget, den flytande informationen, de annorlunda perspektiv på hur vi förstår info etc. Detta förefaller ju vara ABMs storhetstit. Vi behöver arkivarier och bibliotekarier- antagligen mer än någonsin, men som Hoem visar; hur fasen skulle vi kunna göra jobbet själva? Alla engagerade användare måste delta. Härmed ansluter sig forskaren till vad vi 2.0-bibliotekarier säger; det går inte bita sig kvar vid det gamla, tåget har gått och det är dags att integrera folkbiblioteken som en bra aktör på de nya informationsarenorna. Som det ser ut är ju utvecklingen på väg att tippa över dit: Bara en bråkdel av informationen kategoristeras med trad. metoder visar Hoem.

Inga kommentarer: