måndag 2 februari 2009

Glöm inte Garfinkel, utan honom ingen 2.0?

Sov på eftermiddagen... Jobba på natten. Bara diskmaskinen som tuggar marmeladetiketter och datorns surrande hörs.

Inför Ståsted 2.0 försöker jag finna en nedbantad version av den långa historiska motsättningen mellan olika informationsförståelser och därmed perspektiv på kunskap. Inte för att jag måste. Vi kan ju vara här och nu; tala om O´Reilly eller Danah Boyd. Men för att förstå hur djupa motsättningarna faktiskt är behöver vi egentligen ha med oss vår samhällsvetenskapliga historia. Inte så mycket ifråga om kommuners PR-tänkande, det lämnar jag snabbt därhän, men ifråga om (relativ) sanning, kontextberoende eller enklare (?) positivistiska perspektiv på flyttbar, korrekt massa. De kognitiva och individualistiska perspektiv som varit gällande i stor del av förståelsen för informationsbegreppet, gör det klarare hur svårsmält det är med en dynamisk förståelse för begreppet. Att de sociala processerna måste beaktas, vi framför jag.

Glöm inte Garfinkel, Derrida och Foucault. Vår 2.0-kritik hade varit omöjlig utan att ngn lagt den teoretiska grunden. Återvänder vi till dessa fäder (män män män, yes I know!) kommer våra perspektiv att make sense. Utan en historisk exposé blir vår verksamhet gärna ett lösryckt flummeri utan ramar för korrekt och inkorrekt.

Återkommer med referenser och fler tankar.

Inga kommentarer: