fredag 20 februari 2009

Bibliotekssystem, igen

P g a samtal med personer som har erfarenheter av de dominerande bibliotekssystemen samt kontakter från själva leverantörer vill jag klargöra att detta är en process för mig; det är här och nu som jag arbetar med ämnet och på min blogg kommer reflektionerna under arbetets gång.

Mycket välkomna med fler synpunkter på blogg, mail eller telefon!

Inga kommentarer: