fredag 16 maj 2008

Hemma bäst? - Mina bibliotek.se

Umeåregionens bibliotek får "United nation service award". På Umeå kommuns hemsida finns pressmeddelande och berättas bland annat att det är den ökade tillgängligheten till bibliotekstjänster med hjälp av IT som belönats. Minabibliotek.se bör vara en förebild för andra regioner eftersom man arbetat så aktivt med att göra en bred webbplats med många funktioner, där även användarnas deltagande uppmuntras. I det webbaserade vardagsrummet finns många av de funktioner vi känner igen från sociala nätverksplatser. Men här har man byggt från grunden och frågan är hur nätverkandet kommer att utvecklas över tid.

Är webb 2.0 på den egna domänen framtiden? Många tycker ju det för att få slut på diskussioner om varumärken och juridik. Jag är mer tveksam. Meningen med 2.0-tjänsterna är ju att man lånar av varandra, förbättrar och bygger gemensamt. Det gäller ju inte bara diskussionerna och de sociala mötena utan även själva verktygens utformning.

Men grattis Umeå, hoppas vi får se fler biblioteksvardagsrum på webben till dess fler gränser rivits och våra bibliotekstentakler vågar (och tillåts) nå ut på olika platser i våra webbaserade samhällen.

2 kommentarer:

David sa...

jag håller med!

Lina Zoe Ydrefelt sa...

Just nu arbetar vi i Kristianstad utanför vår egna webbplats. Det möjliggörs av att Studiefrämjandet (i teorin) är ansvariga för kontona. Hur som helst är det superkul och jag uppmuntrar andra kommuner att följa efter. Vänta inte på att få egna "vardagsrum". Det är dyrt och kommer ta helveteslång tid.