måndag 26 maj 2008

Affärsdrivande 2.0 fast 2.0 är redan passé

"Webben 2.0 blir affärsdrivande" (sic!?) är rubriken på en artikel i Computer Sweden i dag. Med tanke på de många samtal vi haft inom bibbliosfären angående medvetenheten om webb 2.0 och dess potential så citerar jag nu denna artikel som exempel. Exempel på vad? Jo att diskussionens vågar inte går höga inom den kommersiella sektorn utan att man där kollar in trender och möjligheter. Man stannar inte i en absurd diskussion om webbutvecklingen är av godo eller ej. Man nöjer sig inte heller med att inte ha koll på läget och tiga still... Som bibliotekssverige i mångt och mycket gör.

Nu drar jag lite väl stora växlar på den referens jag angivit så ni får själva fylla i luckorna eller välja att tycka tvärtemot...

Det är ju bra att 2.0 ger "möjligheter att samla ihop information och att användarna kan anpassa den efter ens egna intressen." Tjohoo. Tänk om det funnits bibliotekarier i kavaj och brallor med pressveck...

Men samtidigt som webb 2.0 blir en självklarhet i affärsvärlden säger en intervjuade i artikeln att webb 2.0 redan är passerad... Så när jag hävdat att 2.0 kommer att omstruktureras och ersättas av semantiska webben till 2010 så har jag kanske rätt...

Inga kommentarer: