lördag 10 maj 2008

Danah Boyd

Danah Boyd är en person som måste finnas på tio-i-topp-listan för ungdomsbibliotekarier. Hennes många publikationer och opinionsbildande kraft för web 2.0 är påtaglig. Hennes språk förkroppsligar sociala nätverksforum, bloggar etc. Vänskapen blir verklig, hennes språk kan skapa tydliga illustrationer som gör det möjligt att första hur unga lever på nätet. Ofta är det ju just på denna punkt förståelsen sviktar. Utanför eller innanför. Deltagare eller ifrågasättare. Den som talar om beroende och som en tidigare chef försökt förklara för mig; det fysiska mötet kan aldrig jämföras med nätets kommunikationsmöjligheter.

Har du varit face to face med människor på nätet och upplevt dig omgiven av en gemenskap, ett nätverk, en kamratskap som du inte kan tänka dig att vara utan. Då ekar alla jämförelser och anekdoter om hur fysisk beröring alltid är viktigast - ganska blekt. För de som håller fanan högt med tal om kroppsspråket, ögonkontakten, lukten och leendet framför bloggemenskap - det är personer som inte bygger nätverk och delar kunskap med NGOs på sociala nätverksforum...

Danah Boyd når inte bara de redan frälsta. Tvärtom talar hon både djupt och med klara ögonblicksbilder som ger icke-användare en möjlighet att avdramatisera sitt förhållande till Internet.

Läs hennes blogg apophenia :: making connections where none previously existed. Läs också Why youth (Heart) social network sites : The role of networked publics in teenage social life.

Inga kommentarer: