tisdag 27 maj 2008

Levande demokrati, yttrandefrihet & fri information åt våra unga

Svensk biblioteksförenings verksamhetsplan 2008-2009 (finns att hämta i sin helhet på föreningens webbplats). I första stycket om vision och vilja kan vi läsa:

"Bibliotekets huvuduppgifter är att garantera fri tillgång till information /.../" samt
biblioteken "utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, en levande demokrati, yttrandefrihet och kulturell utveckling"

Gäller detta reflekterande och flerbottnade uppdrag bara vuxna?

På vilket vis levandegörs uppdraget med fri tillgång, yttrandefrihet och en levande demokrati för våra unga användare?

Praktiken är allenarådande. Sagostund. Bokprat. Vi måste lära oss att beskriva och planera vår verksamhet utifrån dessa mål! Hur möjliggör vi på mitt bibliotek fri informationstillgång för ungdomar i vår kommun? (etc etc etc)

När får vi se organisationen marknadsföra och satsa på dessa uppdrag för våra unga användare?

Och när får vi en djup diskussion om vår förändrade informationsverklighet?

Astrid Lindgren & partcipatoriskt kunskapsbyggande. Demokratisk indexering...

2 kommentarer:

anna-stina sa...

Här har alla vi som arbetar på biblioteken ett stort eget ansvar. Varje bibliotekarie som kommer i kontakt med barn och unga har ett ansvar för att levandegöra det uppdrag som Biblioteksföreningen formulerat. Men hur? Vi behöver göra som t ex lärare gör det när gäller betygssättning, bryta ner nationella mål till lokala planer och kriterier, verkligen fundera på hur målen kan gestaltas lokalt.

Vi på region- och länsbiblioteken har ett särskilt ansvar att underlätta för biblioteken att göra detta. Workshops? Seminarier? Kurser?

Lina Zoe Ydrefelt sa...

Ja, vilket bra svar! Bryta ner till lokala mål men just ha visionerna framför oss. Planera praktiken utifrån större mål!

De barnbibliotekariemöten vi har i Skåne i regionbibliotekets regi kretsar mycket kring praktik; "hur gör ni detta"-frågor.