måndag 26 maj 2008

Unga användare & social webb i biblioteksverksamheten

Biblog - bibliotek og IT diskuterar Casey & Stephens artikel i senaste Library Journal under rubriken Teenagere på biblioteket. Efter att ha gått igenom olika exempel på förbud och begränsningar av ungas nätanvändning på ett danskt bibliotek sammanfattar bloggaren utifrån artikeln att

"det er forkert at forbyde teknologi eller internet (mobiltelefoner, spil, sociale hjemmesider osv.). I stedet skal der laves reglementer for anvendelsen af det.."

Det är ju bra. Men förutom mer instruktioner kring hur man använder Internet behöver vi mer aktivitet kring ungas nätanvändning - i regi av biblioteken. Detta kräver dels att vi måste planera bibliotekslokalerna så det blir möjligt att ha "verkstäder" kring nätanvändning med ungdomar. Men det kräver också - som Biblogens exempel visar; ett skifte från förbudstänkande till möjlighetstänkande.

På vägen mot stora förändringar av ungdomsverksamheten och inställningen till sociala webbresurser kan vi göra små förbättringar: Visa på bibliotekariernas tillgänglighet för ungdomar, tonåringar och unga vuxna. Om man t ex marknadsför "boka en bibliotekarie" se till att där finns möjlighet att boka hjälp för att arbeta med den sociala webben.

Inga kommentarer: