torsdag 29 maj 2008

Synliggöra folkbibliotekens uppdrag. Är det möjligt?

21 100 kronor i minimilön för sjuksköterskor som har kortare utbildning än oss. Får vi se strejkvarsel från DIK i modern tid? Antagligen inte, för vi är inte tillräckligt bra på att marknadsföra det viktiga arbete vi utför. Vilka tänker på vår verksamhet som en central del av det gemensamma samhället.

Ett stort ansvar ligger på oss "på golvet". Men ett stort ansvar att göra vår omfattande verksamhet känd har också chefer, DIK och Svensk biblioteksförening.

Inga kommentarer: