måndag 12 maj 2008

Civilkurage

Ska läkaren bli bödel? frågade Zaremba i en artikel i gårdagens DNs kultur. I dag startar en rätt omfattande uppmärksamhet av folkbiblioteken i radions p1 och Adelsohn Liljerot har äntligen fått börjat tala om verksamheten (lyssna)och faktiskt lova en översyn av bibliotekslagen.

Parallellerna mellan gårdagens undersökning i DN av hur byråkrater och läkare fuskar och kringgår byråkratin för att ge papperslösa den vård de behöver och biblioteksdiskussionen som (kanske) börjar i dag? - Frågan om vilken yrkesetik man har och vilka regelverk som omger verksamheten.

Vi som bibliotekarier måste våga frångå regleringar och direktiv när de strider mot vår yrkesetik. Vi har en viktig plats i ett demokratiskt system, i kunskapssamhället, och därför all orsak att ta vårt uppdrag på allvar. Revolution? Nej, men civilkurage.

Inga kommentarer: