tisdag 20 maj 2008

KK-stiftelsen förnyar blogg

KK-stiftelsen meddelar att de slår samman bloggarna IT och lärande med Framtidens lärande. Verkar ju vettigt. Hoppas på ännu skarpare inlägg på den nya bloggen när man har en så pass stor kunskapsbank att tillgå.
Kolla in Framtidens lärande Man citerar bland annat tidningen Fokus:
"Internet är likt ett allomfattande moln, som både knyter världens människor närmare varandra och förenar våra medvetanden med det digitala informationsflödet". Ett påstående som känns ligga nära de diskussioner som vi i nordöstra skåne haft i dag kring informationsflöden, ontologi, epistemologi och professionalism. Man skriver i Fokus att samhällsförändringen vi är inne i är så pass djupgående att den är svår att greppa. Bibliotekarier är nog de första att skriva under.

Inga kommentarer: