fredag 23 maj 2008

Översyn av granskningslagen måste landa i aktivitet inte förbud

Medierådet rapporterar att regeringen beslutat om en översyn av granskningslagen. Inom vår sektor löper nog tankarna amok just nu. Vad betyder detta? Kommer man fortsätta att stämpla femtonårsgräns på DVD-filmer eller kommer man ta in det förändrade medielandskapets villkor i översynen? På kulturdepartementets hemsida kan man läsa att Lena Adelsohn Liljeroth säger

”Vi får inte heller glömma bort att granskningen av film för bio bara är en liten del av detta. De förebyggande insatserna för att skydda barn och unga - både mot skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan - är minst lika betydelsefulla.” Kanske finns det hopp om livet? Att fokusera på förebyggande borde vara en självklarhet i ett medielandskap som är och kommer att vara omöjligt att reglera eftersom det är ständigt föränderligt.

Bibliotekariekompetensen borde åter stå i fokus: Informationskompetens är ju inget roligt ord men de färdigheter de syftar på är omöjliga att värdera. Viktigare ”skills” finns inte i sikte för dagens unga…

Inga kommentarer: