söndag 25 maj 2008

Böcker om bibliotek 2.0, kokböcker eller filosofi?

Bloggen Information Literacy And Web 2.0 recenserar Information Literacy Meets Library 2.0 av Peter Godwin and Jo Parker (red.)
På bloggen skriver man att bibliotek 2.o kan beskrivas som "the application of interactive, collaborative, and multimedia technologies to web-based library services and collections." Betyder detta att boken anammar nya perspektiv på informationsbegreppet som sådant? Är det ett paradigmskifte på gång där vi får se olika typer av informationskällor på olika nivåer bedömas utifrån sin kontext och samhällets samt medborgarnas behov. Får vi se positivismens och effektivitetssträvandets analkande död?

På bloggen skriver man också "These developments challenge librarians involved in information literacy with more complex and diverse web content, a range of exciting new tools with which to teach, and a steep learning curve to adjust to the constant change of the Web 2.0 world."

Vi skriver väl alla under på en hög grad av utmaning, en värld färgad eller infiltrerad av web 2.0 och att webbinnehållet absolut är skiftande, spännande och komplext eller vilka adjektiv man än vill använda.

Jag beställer boken och hoppas att den inte hamnar på kyrkogården bredvid How to Use Web 2.0 in Your Library av Phil Bradley. Ändlösa handböcker som berättar samma sak: Hur du har p
praktisk nytta av olika 2.0-verktyg i din verksamhet. Det betyder dock inte att man ifrågasätter grundvalarna för verksamheten. Att gränserna mellan webb 1.0 och 2.0 överskrids eller att biblioteksverksamheten kan kallas 2.0.

Vi har läst för mycket om hur man passerar googleanvändarstadiet, använder onlinespel i skola och organisationer eller marknadsför verksamheten genom Youtube och FlickR. Nu behöver vi gemensamma diskussioner och ifrågasättande av de vedertagna gränssättningarna i vår professionella kunskap. Är minabibliotek.se vårt föredöme i en 1.0-baserad verksamhet eller skall vi våga ta större steg?

Inga kommentarer: