onsdag 28 maj 2008

Är bloggar bra för böcker? Frågan är en annan

LIS news frågar Have blogs been good for books? Men man svarar i själva verket på en bredare fråga genom att hänvisa till Observer Review där bloggaren Robert McCrum hävdar:
"What's not in doubt is that it's a huge democratic moment: more people than ever before are being able to share their ideas and feelings with a global audience, and to engage in a vivid contemporary dialogue about the meaning of culture, in books, film, music, theatre and art."
Jag har hjälpt unga att lägga upp sociala nätverksforum och de har handlat om så skilda saker som Irlands historia och just litteratur & film... Att skapa egna och delta i större forum ger stor insikt i hur 2.0 fungerar.

McCrum konkluderar även att vi antagligen "live in a golden age of self-expression". Och det handlar ju mycket forskning om barns och ungas nätanvändning om. Vad kan vi då göra i denna gyllene era av möjligheter att uttrycka sig, samla information och utbyta åsikter?

Inga kommentarer: