söndag 11 maj 2008

Librarian fundamentalists i går och i dag

Läser, läser, läser. Försöker strukturera vad jag egentligen tycker är viktigt att tala om. Web 2.0 och bibliotek... Utmaningar och digitala klyftor. Ekonomi och globalism. Känns rätt okej att planera min föreläsning så länge som jag stannar i teorier om organisation, strategi och möjligheter på ett allmänt plan. Irritationen kommer dock gång på gång när jag läser bloggar och artiklar om bibliotek 2.0. Varför känns det som att maj 2008 är det samma som december 2006? När man påstår att informationsresurserna och sökvägarna förändras snabbare än någonsin förut. Varför säger då bibliotekarier samma sak nu som för ett och ett halvt år sedan? Peter Alsbjer skriver Verktyg för biblioteksutveckling! Hallå! Någon som är intresserad? Kanske är det samma känsla vi delar, fast P Alsbjer har en mängd aktuella exempel. Jag undrar om det är en djupgående vilja att arbeta i en kontinuerlig lunk med ständig kontroll och upprepning istället för i något som kan kräva projektform för att bli verklighet? Men en förändrad informationsverklighet kräver att bibliotekarier vågar arbeta i otrygghet och oförutsägbarhet. Att vi vågar pröva, utan facit...

När jag läser om implementering (kan man kalla det så?) av 2.0 resurser på bibliotek så skrivs det gång på gång om strategier för hur man skall behandla underlydande, PR-ansvariga och IT-avdelningar... Det verkar finnas massa sätt att få dessa olika instanser att fatta att nyttan överväger uppelevelsen av kontrollförlust och liknande. Men... Vilka verkar var den grupp som är problematisk? 1.0-tänkande och konservativ eller bara gammal utbildning i marknadsföring, organisation och varumärkesskydd är påtagligt...

Men det är också begreppet "librarian fundamentalists" (som andra bloggat om för länge sedan...) Bromsklossar i vår yrkesgrupp som vill ha ordning och reda samt inte släppa upp några testballonger utan snarare vänta på facit (som jag bloggat om förut) och skapa perfektionism och ordning. 2.0 när man skapar men även litar till andra är kanske alltför otryggt?

Brian Kelly är en av dem som använt begreppet librarian fundamentalists.
Se t ex hans slideshow Web 2.0 : opportunity or threat for IT support staff? och Web 2.0 an introduction , samma avsändare...

1 kommentar:

Peter Alsbjer sa...

Hej Lina
Här är en länk om ett öppen källkod-nätverk som kan vara svar på åtminstone någon fråga: http://peterals.wordpress.com/2008/05/12/och-svaret-ar-natverk-for-oppen-kallkod/