måndag 5 maj 2008

Webb 2.0 och informationssökning, falsk dikotomi

CIO Sweden skriver i dag "Webb 2.0 i all ära - men E-post och information vanligaste nätaktiviteten"
Överskriften och innehållet i artikeln speglar just det problem vi har med synen på webb 2.0-resurserna. De är inte semantiskt, praktiskt och mentalt involverade i våra kommunikations & informationsaktiviteter.

Motsatsparen enligt artikeln blir ju följande; webb 2.0- informationssökning samt e-post- sociala nätverksforum.

Diskussion om hur begreppen kommunikation, information och kunskap förhåller sig till varann är ett måste. I kommunikations, informations och IT-tidskrifter borde denna medvetenhet finnas. Det pågår ju just nu strid om vad som är seriöst, korrekt information, god kultur och liknande. Om inte informationssökning hör till webb 2.0 då har man valt sida.

*Webb 2.0. Dödar vår kultur, avrättar nödvändiga gatekeepers, sprider skräpkultur och relativiserar värdefulla normer om kunskap och info?

Eller

*Webb 2.0 resurser öppnar för kreativa former av lärande, interaktion, gemensamt kunskapsbyggande, nya möten, förändrad kunskapsorganisation och återvinning i takt med tiden...

Väl själv. Men kommunikation och information är begrepp som hör till både webb 1.0, 2.0 och 3.0

Inga kommentarer: