tisdag 27 maj 2008

Internetfiltrering & blockering. Myspace och Kina.

Efter krisen i Lhasa uppkom flera frågetecken kring nyhetsrapportering, censur och förtryck. Med OS-rapporteringen från Kina hoppas jag att vi får se fortsatt rapportering om begränsningar av yttrandefrihet. Läs mer på bloggen Internet & democrazy som har samlat en mängd informationsresurser kring Tibet och China. De har också rapporterat om konsekvenserna av "china´s great firewall".

Medan diskussionerna om filtrering, censur och tillgängliggörande är en stor fråga i t ex USA och Canada med utgångspunkt i barns och ungas trygghet kontra risker, så saknas kanske medvetenhet om de stora aktörerna när det gäller att möjliggöra nationers censur. Det är lätt att ge sig in i en diskussion om anonymitet och otrygghet på Myspace. (Ett forum som nu gått opinionen till mötes och lovat vidta diverse åtgärder- läs vidare i Computerworld.) Men medan diskussionen inom USA om konstitutionen och yttrandefrihet kontra begränsningar är påtaglig så är USA är den största leverantören av Internetfilter till antidemokratiska regimer (se Hamade, S N Internetfiltering and Censorship).

Inga kommentarer: