måndag 6 april 2009

Natur-kultur dog med en suck

Utan att alls närma oss cyborgdiskussionen skulle jag kunna berätta en ny narrativ om det första årtiondet på 2000-talet. Ett enormt skifte i de viktigaste akademiska striderna och i vår egen självförståelse. Denna mittpunkt är nu politikens och allmänhetens krigsfält.

Natur-kultur

Blev ersatt av

*Natur-digital

*naturligt-digitalt

*riktigt liv- digitalt

Inga kommentarer: