lördag 4 april 2009

Att leva i Gemeinschaft?

Vad är en vuxen människa utan ett arbete? Vårt samhälle, vårt sociala liv och vår identitet bygger på det. Kanske i för hög grad.

Den protestantiska etiken och kapitalismens anda av Weber är ett knytnävsslag i magen som beskriver hur vi lever:

I Den protestantiska etiken och kapitalismens anda visar Weber hur reformationen betingades av samhällsförändringar i riktning mot en kapitalistisk ekonomi. (Wik.) Nu är sociologens analyser betydligt skarpare än så. Arbeta eller hamna i helvetet. Mest svettig- mest framgångsrik i guds ögon... Protestantismen och Luther kan skyllas för mycket. Men i dag har andra nyliberala tänkare ordnat mönster, krav och ideal som tvingar människor att identifiera sig med en Hamster i en bur. Motion i ett hjul. Vardag till döden tråkig och bidragande med lite miljövänlig energi.

*Registrera CV
*Skapa nytt CV
*Det här är en automatisk bekräftelse på att du sökt jobb
*Det bekræftes hermed, at vi har modtaget din ansøgning til stillingen
*Vi indkalder til samtaler efter ansøgningsfristens udløb

Gemeinschaft och Gesellschaft(Ferdinand Tönnies, men se hellre socialpsykologen Johan Asplund) som beskriver närhet och distans i olika samhällstyper genom att använda olika tyska begrepp för samhälle och gemenskap. Essän lämpar sig i en tid av naturkatastroftänkande, lyckade personer med lattemuggar och förnedrande handläggare hos A-kassan.

Att i en skarv mellan olika världar söka identitet frikopplad från prestationer. Kan man välja Gemeinschaft och ta avstånd från de många och varierande statussymboler och kollektiva tvingande beteendemönster som krävs?

Inga kommentarer: