torsdag 16 april 2009

Projektförslag- maskrosbarn

Bor du i ett län där det finns stödgrupper för barn till psykiskt sjuka? Jag blev inspirerad att biblioteksarbeta med det här när en elev på journalisthögskolan ringde och intervjuade mig om detta ämne.

Min tankegång är så här: Det finns nu litteratur för alla åldrar om föräldrar med sviktande eller total psykisk ohälsa. Kanske kan en bibliotekarie släppas in i en sån grupp och tala om forum (kanske bygga ett forum för de deltagande barnen så de kan ha ett eget litet digitalt rum att fortsätta träffas i? Nätkulturer finns och de kan blomstra just i dessa syften) för barn till psykiskt sjuka.

Litteraturmängden har ökat och kanske kan biblioteken dra sitt strå till stacken för att de här barnen ska bli maskrosbarn som spränger sig igenom asfalten i form av svåra omständigheter i början av sina liv.

Ett annat alternativ är att utbilda de som håller i grupperna och ge dem material. Att ge varje barn en bok de får behålla med en historia de kan identifiera sig med.

Jag blir typ tårögd av den här idén.
Använd den gärna! (Jag kan ju inte som arbetslös)

Inga kommentarer: